30/45-50-345     |     Coaching, tréning, mentálhigiéné a változásért, kibontakozásért.
Életvitel
Mi a mentálhigiéné?
2015-10-12
0

A mentálhigiéné minden olyan tevékenység, melynek célja az egészséges lelki élet kialakítása és megtartása.

Olyan multidiszciplináris, holisztikus szemléletű tudomány, amely támogatja és elősegíti a mentális egészséget és a mentális betegségek megelőzését a pszichiátria és a pszichológia segítségével, különböző tudományterületek (szociológia, pedagógia, orvostudomány, teológia, pszichológia stb.) ismereteinek integrálásával.

Beletartozik a lelki egészség elősegítése és megőrzése, illetve azon ismeretek és intézkedések felhasználása, melyek arra irányulnak, hogy megelőzzék a lelki rendellenességeket és javítsák az egyén pszichológiai beilleszkedését a társadalomba, illetve képességeit a harmonikus szociális kapcsolatok kialakítására.

A lelki egészségvédelem:
a lélek egészségének védelme, megőrzése, azaz olyan egészséges életmód, életforma kialakítása, amelyben a személy számára adottak az optimális testi, lelki, társas fejlődés feltételei.
Kérdései: hogyan, miként lehet megszerezni/megteremteni, majd pedig megőrizni lelki egészségünket? kik és mik befolyásolják ezt?

Az egészségvédelemmel foglalkozó tudományterület különböző tudományok szintéziséből jött létre, azaz egyesítette  A mentálhigiéné innen kapja interdiszciplináris jellegét, így tölti be összekötő szerepét.

Lelki egészség = Testi, szellemi, lelki és szociális jólét.

A mentálhigiéné egészségügyi, pszichiátriai, gyógyító tevékenység, ill. szemlélet- és elméletrendszer, interdiszciplináris megközelítésmód, amely a pszichés működészavarok megelőzési lehetőségeire, valamint az egészséges lélektani folyamatok és személyközi kölcsönhatások fejlesztésére vonatkozik.